[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: Hy Lạp
Loại đá: Marble
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc: Trắng
Trong nhà: V
Ngoài nhà:
 [/tomtat]

[kythuat]
Volakas
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : 2,83 [g/cm3]
Độ hút nước : 0,18 [%]
Cường độ uốn : 13,3 [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : 0,15 [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : 24,4 [%]


      [/mota]


    Lên đầu trang