[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: Ấn Độ
Loại đá: Granite
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc: Nâu
Trong nhà: V
Ngoài nhà: V
 [/tomtat]

[kythuat]
Tan Brown
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : 2,70 [g/cm3]
Độ hút nước : 0,09 [%]
Cường độ uốn : 13,4 [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : 3,7 [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : 66,9 [%]


      [/mota]


    Lên đầu trang