[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: ...
Loại đá: Granite
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc: ...


 [/tomtat]

[kythuat]
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : [g/cm3]
Độ hút nước : [%]
Cường độ uốn : [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : [%]


      [/mota]


    Lên đầu trang