[giaban]Liên hệ[/giaban][giamgia]10%[/giamgia]
[tomtat]Nguồn gốc: Brazil
Loại đá: Granite
Mua sỉ: Liên hệ
Màu sắc: Xanh


 [/tomtat]

[kythuat]
[/kythuat]

[mota]
Thông số kỹ thuật:
Khối lượng thể tích : 2,71 [g/cm3]
Độ hút nước : 0,35 [%]
Cường độ uốn : 10,03 [MPa]
Hàm lượng oxyt sắt (Fe2O3) : 5,7 [%]
Hàm lượng oxytsilic (SiO2) : 63,9 [%]


      [/mota]


    Lên đầu trang